• Mincovní ražba – historie ražení mincí

 • Historie výroby mincí má zajímavý vývoj. Podívejte se spolu s námi alespoň na její malou část, která je věnována lití mincí a ražbě mincí.

  Lití mincí

  Nejstarší čínské i antické mince nebyly vyráběny ražbou, ale litím. Výroba litých mincí, při níž se roztavený kov naléval do připravených forem a dál se ještě upravoval, byla však procesem zdlouhavým a neefektivním. Během středověku se proto rozvinula metoda ražení mincí, s jejíž využitím bylo možné vyrobit velké množství mincí v poměrně krátkém čase. Zrodilo se pregéřství neboli ražebnictví neboli ražební řemeslo.

  Ražba mincí

  Efektivnější ražení mincí si vyžádal růst obchodu a potřeba většího objemu jednoduchých platitel obíhajících ve větším rozsahu. Výroba mincí musela probíhat efektivním a rychlým způsobem. Ruční ražení mincí naplňovala tyto požadavky dostatečně. Mincovny se požadavkům doby přizpůsobily. Kromě ražby mincí se mincovny věnovaly i ražbě medailí, žetonů a jiných podobných předmětů.

  K realizaci ražby bylo nejprve nutné vytvořit svrchní nebo i spodní raznici. Podle toho, zda měla být výsledkem jednostranně oražená mince, či naopak mince oražená z obou stran, musel specializovaný rytec nebo kovář připravit jednu či dvě raznice. Na nich byl vyryt negativní obraz reliéfu, který měl být otištěn na hotové minci.

  Mincovna obstarávala také další nezbytný prvek potřebný pro zhotovení mincí – kov, z něhož byly mince vyráběny. Požadovaný kov byl v mincovně metalurgicky zpracován a následně upraven do mincovního kovu, do podoby tzv. střížků, což byly kotoučky kovu připravené k ražbě.

  Střížky jsou v podstatě hladké mince bez oražení. Vznikaly krátce řečeno tak, že určení pracovníci mincovny ručně rozklepali do požadované tloušťky kovový materiál, který byl předtím metalurgicky zpracován. Rozklepáním vznikl tenký plech, který byl následně nůžkami rozstříhán na čtverečky a z nich na kotoučky. Po finálním dočištění a srovnání byly střížky připraveny k ražbě.

  Samotné ražení mincí pak probíhá následovně: Pregéř neboli razič vloží mezi raznice kovový polotovar zvaný střížek a zkušeným úderem kladiva na něj vyrazí otisky raznice. Tím na rubu a líci mince vznikne požadovaný reliéf.

  Ruční ražba mincí je sice v moderní době nahrazována párou, elektřinou či pneumatikou poháněné lisy, nicméně princip ražby se až do dnešních dnů v podstatě nezměnil. My vám navíc nabízíme tradiční ražení mincí, které nemají žádnou nominální hodnotu, ale slouží jako jedinečná upomínka nebo nepřehlédnutelný reklamní nosič.