• Historie výroby medailí

 • Medaile je podle moderního Slovníku pro jazyk český kovový kruhovitý předmět ražený na něčí počest nebo udělovaný jako vyznamenání. 
  Slovník cizích slov zase medaili popisuje jako malý plochý kovový předmět kruhového tvaru zdobený po obou stranách reliéfem, udělovaný jako vyznamenání. 
  Lidé, kteří v minulosti hledali moudrost v Ottově naučném slovníku, si mohli přečíst, že medaile jest mince, která nenese charakteristických známek, jimiž vyznačuje se běžné plativo (mince běžná), a neslouží k účelům platebním, nýbrž zrobena jest za účelem pamětním, významným, jako peníz pamětní, honosní, čestný atd.

  Medaile je někdy nazývána královnou mezi ozdobami.

  Asi nejčastěji máme s medailemi spojen svět sportu. Zlatá, stříbrná a bronzová – například na olympijských hrách jsou vyrobeny vždy jen jako originály.

  Medailí se také velmi často využívá jako vyznamenání. Každý rok můžeme na obrazovkách sledovat, jak jsou naší hlavou státu předávány medaile Za hrdinství či Za zásluhy, a to lidem, kteří naší zemi něčím významným přispěli. Jako ocenění učitelů a jiných školských pracovníků se některým z nich již od padesátých let minulého století předává medaile Jana Amose Komenského.

  Jak vznikne taková medaile?
  Chleba peče pekař, auta opravuje automechanik a medaile zhotovuje medailér. Je to vlastně sochař, umělec, který vytváří na medaili různé reliéfy.

  Výroba medailí

  Jaký je pracovní postup výroby medailí? Ke krásné medaili vedou různé cesty. Jednou z nich je metoda lití.

  Lité medaile

  Nejstarší technologií výroby medailí je na ztracený vosk. Tato metoda má původ již ve starém Egyptě, kde takto odlévali mince. Na počátku je výtvarný návrh vytvořený z vosku. Voskový originál je vlastně jediným výchozím exemplářem budoucí medaile. Vosková plastika je opatřena ještě zvláštní konstrukcí, rovněž voskovou. Ta bude v pozdějších fázích sloužit jako prostor k nalévání rozžhaveného kovu. Všechen vosk bude vytěsněn teplem a nahrazen pevným materiálem. Odlévá se většinou do bronzu, třebaže se v minulosti odlévalo také do stříbra a zlata. Celý proces trvá několik desítek hodin, někdy také dní. A nestačí jen mít šikovné ruce. Potřebná je i znalost chemických procesů s litím souvisejících. Inu, každé řemeslo má své fajnovosti.
  Některé firmy, které se specializují na výrobu medailí, používají i jiné technologie, například metodu odstředivého lití do silikonových forem nebo tlakové lití do kovových forem.
  Společnost Ražba.cz se zaměřuje výlučně na tradiční ruční výrobu medailí,a to metodou ražení.

  Ražené medaile

  Tvůrčí proces začíná návrhem. Z originálu je třeba zhotovit sádrový odlitek, který poslouží jako předloha nezbytná v razicí dílně. K realizaci ražby je nejprve nutné vytvořit svrchní nebo i spodní raznici. Raznice musí být pevná a pružná, musí unést velký tlak při úderu razicího kladiva. Ruční ražba pak následně probíhá tak, že pregéř neboli razič vloží mezi raznice kovový polotovar zvaný střížek a zkušeným úderem kladiva na něj vyrazí otisky raznice. Tím na rubu a líci mince vznikne požadovaný reliéf. Raznice jsou zhotoveny většinou z oceli nebo mosazi. Když se medaile nebo mince vyrazí, je ještě potřeba hotový výrobek očistit a také vyleštit.

  Historie medailí

  Medaile často dokumentují politické, kulturní a společenské události. V Čechách se začali tvůrci medailí – medailéři – výrazněji projevovat na přelomu 19. a 20. století. Známou se také v tomto ohledu stala Pražská mincovna, ve které mnoho těchto medailérů také pracovalo.

  V rámci pojednání o historii medailí je důležitý pojem faleristika, který jako první zavedl v roce 1937 československý voják a sběratel řádů a medailí Oldřich Pilc. Faleristika je věda, která se zabývá historickými řády, medailemi a odznaky, které byly udělovány za zásluhy ve všech oborech lidské činnosti. Výraz faleristika je odvozen ze starořeckého slova phalera označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní. Římané tento výraz od Řeků převzali a používali jej jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile s vyobrazením boha či bohyně nošené na hrudi těchto válečníků.

  První stopy medailí nacházíme již v antice. Později v raném středověku se objevily jejich modifikace. Počátky novodobé medaile spadají do italské renesance 15. století. Od přelomu 15. a 16. stol. se rozvíjí také medaile ražená, umožňující vytvoření velkého množství exemplářů. Z Itálie se rozšířilo medailérské umění do Německa. Německé lité medaile ovlivnily po formotvorné stránce medaile v Čechách, zhotovované ovšem technikou ražby asi od dvacátých let 16. stol. v krušnohorském Jáchymově, světoznámém důlním a mincovním centru tehdejší doby. Těžiště medailérské tvorby se později přeneslo do rudolfínské Prahy.

  Přibližně od poloviny 17. století se začíná rozvíjet barokní medaile věnovaná jednak panovníkům a šlechtě, ale ve větší míře také církevním hodnostářům, církevním slavnostem, světcům a biblickým námětům. Ve druhé polovině 18. stol. je na medailích panovníků a šlechty významný honosný barokní klasicismus. V roce 1915 byla na Akademii výtvarných umění založena medailérská speciálka, jejímž prvním profesorem se stal Stanislav Sucharda. Po první světové válce převládá – zřejmě i jako daň době – zájem zvláště o ražené medaile oficiálního charakteru, připomínající dějinná a kulturní výročí i celkový rozvoj společnosti (hospodářství, věda, technika). Jen výjimečně zasahují do medailérství umělci prosazující některé nové výtvarné tendence.

  Za komunistické éry se tvorba medailí nezastavila. Změnily se pouze náměty reliéfů na medailích a také účel, pro který byly vydávány. Jaké byly komunistické medaile? Po sovětském vzoru byla zavedena řada titulů za zásluhy. Významní jedinci dostávali medaile například Za zásluhy o lidové milice, Řád socialismu, Řád práce a mnoho dalších. Jak takové medaile vypadaly? Tak například medaile vydaná k padesátému výročí Komunistické strany Československa byla vyražena z bronzu, měla na ploše medaile vyobrazenou ruku se sevřenou pěstí, která svírá vavřínovou ratolest. Při pravém okraji nahoře byla umístěna pěticípá hvězda a zcela nahoře byl nápis „KSČ“. Na mnoha jiných tehdejších medailích nechyběly známé atributy komunismu, jako je srp a kladivo, pěticípá hvězda nebo hesla jako Proletáři všech zemí spojte se!

  Medaile a medailérské umění v 21. století

  V České republice jsou medailéři sjednoceni do Asociace umělců medailérů, která vznikla v roce 1990. Cílem tohoto sdružení je zachovávat toto umění stále živé, pečovat o rozvoj drobného reliéfu bez rozdílu uměleckého názoru, techniky realizace a funkce konečného díla.

  Medailérské školy v České republice

  V České republice dnes existují některé speciální školy, ve kterých vás do tajů medailérství mohou odborníci zasvětit. Jednou z nich je vyhlášená Jablonecká medailérská škola. Ostatně Jablonec nad Nisou je městem s bohatou mincovní historií.

  Umělecká ražba medailí

  Ruční ražba pamětních medailí je příležitostí, jak můžete získat zajímavý reklamní nebo upomínkový předmět. Firma Ražba.cz zhotovuje historické mince, pamětní mince, pamětní medaile a kovové žetony s grafickým obsahem dle požadavků klientů. Jako jedna z mála českých firem, má více než dvacetiletou tradici a zkušenost s ražbou medailí, mincí a jiných předmětů.

  Medaile versus mince

  Všechny mince a medaile se označují jako numizmatické exempláře či numizmaty, ať se jedná o sběratelské mince nebo pamětní medaile.
  Základní vlastnosti, jimiž se mince vyznačují, jsou nominální hodnota, rok emise a název emitenta. Představují zákonné platidlo.

  Účelem pamětní medaile je pak zvěčnit významnou osobnost nebo událost, přičemž medaile nejsou zákonnými platidly a emitovat je může libovolná instituce nebo soukromá osoba. Medaile mohou být provedeny jak mincovní technikou, tak odléváním. Medailérství je dvojčetem mincovnictví. Snad dvojčetem více hýčkaným, neboť je také více uměleckou tvorbou. Medaile nemají směnnou hodnotu a dnes je medailérství ryze uměleckou tvorbou, byť jsou mnozí výtvarníci také zdatnými řemeslníky.

  Ražba.cz

  Pokud budete potřebovat pamětní mince, pamětní medaile, historické mince či hrací žetony, obraťte se na odborníky s dlouholetou tradicí a neprohloupíte.

  Firma Ražba.cz se specializuje na ryze ruční výrobu těchto předmětů a je v tom opravdu dobrá! Medaile či mince jsou raženy metodou za studena i za tepla. Pokud má zákazník svůj nápad, svoji představu a vizi vzhledu budoucího díla, není to pro pracovníky firmy Ražba.cz problém. Grafické studio zpracuje vizuál, podle kterého je pak zhotovena raznice. Když je raznice na světě, jde pak všechno ráz na ráz.

  Čím se firma Ražba.cz zabývá dále? Na zakázku vám může například vyrobit kovové razítko, pečetidlo či minci jako reklamní nosič s logem vaší firmy. Originální dárek můžete získat, když si necháte v této firmě udělat mince, žetony či medaile v podobě přívěsku na koženém řemínku.

  Velmi oblíbenými se staly také veřejné prezentace středověké ražby. To staré a krásné řemeslo vám mohou předvést pregéři neboli raziči, a to v místě, které si sami určíte.

  Pokud chcete zažít malou ochutnávku, přijeďte se podívat na hrad Karlštejn, kde vás jeden takový pregéř s úsměvem přivítá a ukáže vám, jak se taková mince dělá. Co ukáže! Vy si svou minci také můžete vyrazit sami! Jen musíte dát razicím kladivem tu správnou ránu.

  Lidé si už mohli prohlédnout tuto středověkou metodu ražby mincí a medailí na mnoha místech České republiky. Razit mince či medaile mohli vidět návštěvníci zámku Hluboká, Rožmberk či na zámku v Polné nebo v krásném historickém městě Český Krumlov.